Referees : 2017

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki2502.5 (2.5 / 0.0)
Kazuyoshi Enomoto1404.0 (4.0 / 0.0)
Koichiro Fukushima3913.3 (3.0 / 0.3)
Itaru Hirose2301.5 (1.5 / 0.0)
Masaki Iemoto5100.2 (0.2 / 0.0)
Jumpei Iida4701.8 (1.8 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi31103.7 (3.7 / 0.0)
Yoshiro Imamura2714.0 (3.5 / 0.5)
Tomohiro Inoue2301.5 (1.5 / 0.0)
Atsushi Kamimura2301.5 (1.5 / 0.0)
Hiroyuki Kimura51803.6 (3.6 / 0.0)
Hajime Matsuo51402.8 (2.8 / 0.0)
Shoichiro Mikami1303.0 (3.0 / 0.0)
Nobutsugu Murakami51503.0 (3.0 / 0.0)
Futoshi Nakamura 2714.0 (3.5 / 0.5)
Yuichi Nishimura3200.7 (0.7 / 0.0)
Takuto Okabe31114.0 (3.7 / 0.3)
Ryuji Sato2000.0 (0.0 / 0.0)
Hiroyoshi Takayama31103.7 (3.7 / 0.0)
Minoru Tojo2502.5 (2.5 / 0.0)
Masuya Ueda31003.3 (3.3 / 0.0)
Yudai Yamamoto3903.0 (3.0 / 0.0)