Referees : 2017

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki2502.5 (2.5 / 0.0)
Koichiro Fukushima1415.0 (4.0 / 1.0)
Itaru Hirose1101.0 (1.0 / 0.0)
Masaki Iemoto3000.0 (0.0 / 0.0)
Jumpei Iida2301.5 (1.5 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi2804.0 (4.0 / 0.0)
Yoshiro Imamura2714.0 (3.5 / 0.5)
Tomohiro Inoue1000.0 (0.0 / 0.0)
Atsushi Kamimura1000.0 (0.0 / 0.0)
Hiroyuki Kimura3903.0 (3.0 / 0.0)
Hajime Matsuo3602.0 (2.0 / 0.0)
Nobutsugu Murakami3802.7 (2.7 / 0.0)
Futoshi Nakamura 1718.0 (7.0 / 1.0)
Yuichi Nishimura3200.7 (0.7 / 0.0)
Takuto Okabe2502.5 (2.5 / 0.0)
Ryuji Sato2000.0 (0.0 / 0.0)
Hiroyoshi Takayama1202.0 (2.0 / 0.0)
Masuya Ueda1404.0 (4.0 / 0.0)
Yudai Yamamoto2703.5 (3.5 / 0.0)