Referees : 2017

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki92713.1 (3.0 / 0.1)
Kazuyoshi Enomoto41614.3 (4.0 / 0.3)
Koichiro Fukushima112212.1 (2.0 / 0.1)
Itaru Hirose101301.3 (1.3 / 0.0)
Masaki Iemoto151010.8 (0.7 / 0.1)
Jumpei Iida133012.4 (2.3 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi92703.0 (3.0 / 0.0)
Yoshiro Imamura71822.9 (2.6 / 0.3)
Tomohiro Inoue41002.5 (2.5 / 0.0)
Atsushi Kamimura71602.3 (2.3 / 0.0)
Hiroyuki Kimura164402.8 (2.8 / 0.0)
Hajime Matsuo154513.1 (3.0 / 0.1)
Shoichiro Mikami31103.7 (3.7 / 0.0)
Shinji Murakami1303.0 (3.0 / 0.0)
Nobutsugu Murakami154533.2 (3.0 / 0.2)
Futoshi Nakamura 61713.0 (2.8 / 0.2)
Yuichi Nishimura141701.2 (1.2 / 0.0)
Kenji Ogiya62404.0 (4.0 / 0.0)
Takuto Okabe91912.2 (2.1 / 0.1)
Ryuji Sato143122.3 (2.2 / 0.1)
Hiroyoshi Takayama41403.5 (3.5 / 0.0)
Minoru Tojo142902.1 (2.1 / 0.0)
Masuya Ueda102512.6 (2.5 / 0.1)
Yudai Yamamoto153302.2 (2.2 / 0.0)