Referees : 2017

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki113213.0 (2.9 / 0.1)
Kazuyoshi Enomoto41614.3 (4.0 / 0.3)
Koichiro Fukushima142722.0 (1.9 / 0.1)
Itaru Hirose131511.3 (1.2 / 0.1)
Masaki Iemoto181410.9 (0.8 / 0.1)
Jumpei Iida174012.5 (2.4 / 0.1)
Akihiko Ikeuchi123913.4 (3.3 / 0.1)
Yoshiro Imamura92322.8 (2.6 / 0.2)
Tomohiro Inoue61612.9 (2.7 / 0.2)
Atsushi Kamimura82002.5 (2.5 / 0.0)
Hiroyuki Kimura205712.9 (2.8 / 0.1)
Hajime Matsuo195412.9 (2.8 / 0.1)
Shoichiro Mikami31103.7 (3.7 / 0.0)
Shinji Murakami1303.0 (3.0 / 0.0)
Nobutsugu Murakami196143.4 (3.2 / 0.2)
Futoshi Nakamura 61713.0 (2.8 / 0.2)
Yuichi Nishimura182201.2 (1.2 / 0.0)
Kenji Ogiya62404.0 (4.0 / 0.0)
Takuto Okabe102012.1 (2.0 / 0.1)
Ryuji Sato174122.5 (2.4 / 0.1)
Hiroyoshi Takayama62003.3 (3.3 / 0.0)
Minoru Tojo174102.4 (2.4 / 0.0)
Masuya Ueda133412.7 (2.6 / 0.1)
Yudai Yamamoto184202.3 (2.3 / 0.0)