Referees : 2017

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki71802.6 (2.6 / 0.0)
Kazuyoshi Enomoto2804.0 (4.0 / 0.0)
Koichiro Fukushima71512.2 (2.1 / 0.1)
Itaru Hirose7901.3 (1.3 / 0.0)
Masaki Iemoto12810.8 (0.7 / 0.1)
Jumpei Iida102102.1 (2.1 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi72103.0 (3.0 / 0.0)
Yoshiro Imamura51312.8 (2.6 / 0.2)
Tomohiro Inoue3702.3 (2.3 / 0.0)
Atsushi Kamimura5801.6 (1.6 / 0.0)
Hiroyuki Kimura102902.9 (2.9 / 0.0)
Hajime Matsuo113213.0 (2.9 / 0.1)
Shoichiro Mikami2402.0 (2.0 / 0.0)
Shinji Murakami1303.0 (3.0 / 0.0)
Nobutsugu Murakami112602.4 (2.4 / 0.0)
Futoshi Nakamura 41113.1 (2.8 / 0.3)
Yuichi Nishimura101301.3 (1.3 / 0.0)
Takuto Okabe61512.7 (2.5 / 0.2)
Ryuji Sato81301.6 (1.6 / 0.0)
Hiroyoshi Takayama31103.7 (3.7 / 0.0)
Minoru Tojo91802.0 (2.0 / 0.0)
Masuya Ueda82413.1 (3.0 / 0.1)
Yudai Yamamoto112902.6 (2.6 / 0.0)