Referees : 2017

RefereeGamesYellow CardsRed CardsCards per game
Yusuke Araki51402.8 (2.8 / 0.0)
Kazuyoshi Enomoto1404.0 (4.0 / 0.0)
Koichiro Fukushima51212.6 (2.4 / 0.2)
Itaru Hirose4601.5 (1.5 / 0.0)
Masaki Iemoto8400.5 (0.5 / 0.0)
Jumpei Iida61302.2 (2.2 / 0.0)
Akihiko Ikeuchi51402.8 (2.8 / 0.0)
Yoshiro Imamura41113.1 (2.8 / 0.3)
Tomohiro Inoue2301.5 (1.5 / 0.0)
Atsushi Kamimura4601.5 (1.5 / 0.0)
Hiroyuki Kimura72103.0 (3.0 / 0.0)
Hajime Matsuo82302.9 (2.9 / 0.0)
Shoichiro Mikami2402.0 (2.0 / 0.0)
Shinji Murakami1303.0 (3.0 / 0.0)
Nobutsugu Murakami82302.9 (2.9 / 0.0)
Futoshi Nakamura 41113.1 (2.8 / 0.3)
Yuichi Nishimura7701.0 (1.0 / 0.0)
Takuto Okabe61512.7 (2.5 / 0.2)
Ryuji Sato4401.0 (1.0 / 0.0)
Hiroyoshi Takayama31103.7 (3.7 / 0.0)
Minoru Tojo61402.3 (2.3 / 0.0)
Masuya Ueda61612.9 (2.7 / 0.2)
Yudai Yamamoto71902.7 (2.7 / 0.0)